Polityka prywatności

EVERYFITDAY

https://everyfitday.de/

 • PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
 1. Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) jest:

Everyfitday

Everyfitday Grzegorz Hebrowski Gbr

Oberwerder Damm 11-21,

20539 Hamburg, Niemcy

office@everyfitday.de.

 1. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania danych, niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane użytkownik może gromadzić, do czego mogą być wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.
 2. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, z którego mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

 • DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe w rozumieniu RODO i BDSG to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Przed sfinalizowaniem transakcji zakupu w naszym sklepie prosimy klienta o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz szczegółów metody płatności, np.B. rodzaju karty kredytowej, numeru karty kredytowej, ważności, CVV.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamówienia i dostawy.
 4. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych, które nam przekazujesz materialnie, elektronicznie i administracyjnie. Zdecydowanie zalecamy podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych podczas surfowania po Internecie. Często zmieniaj hasło, jeśli to możliwe, używaj kombinacji alfanumerycznej i upewnij się, że przeglądarka jest bezpieczna.
 5. Na wszystkich stronach internetowych, za pośrednictwem których wprowadzane są dane osobowe, stosujemy standardowe szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer).
 6. Jeżeli treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”) są wykorzystywane w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i których siedziba znajduje się w państwie trzecim, należy założyć, że ma miejsce przekazanie danych do krajów zamieszkania dostawców zewnętrznych. Państwa trzecie to kraje, w których RODO nie jest prawem bezpośrednio obowiązującym, tj. co do zasady w krajach spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się, jeśli istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgoda użytkowników lub inne zezwolenie prawne.
 • CELE PRZETWARZANIA
 1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje legalna zgoda. Oznacza to w szczególności, że przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia przez nas usług umownych (.B np. przetwarzanie zamówień) oraz usług online, lub jest wymagane przez prawo, jeżeli istnieje zgoda użytkowników, a także na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu oraz bezpieczeństwie naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w zakresie pomiaru zakresu, tworzenie profili w celach reklamowych i marketingowych oraz gromadzenie danych dostępowych i korzystanie z usług stron trzecich.)
 2. Zwracamy uwagę, że podstawa prawna zgód to art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawa prawna przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrożenia środków umownych Art. 6 ust. 1 lit. .b) RODO, podstawa prawna przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych Art. 6 ust. 1 lit. .c) RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do odpowiedniego celu przetwarzania.
 4. W przypadku zakupu lub korzystania z innych usług oferowanych przez https://everyfitday.de/, wypełnienie umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO) stanowi podstawę przetwarzania danych użytkownika. W związku z tym dane użytkownika będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi lub do czasu przedawnienia lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Usuwamy dane zebrane i przechowywane w związku z kontem klienta najpóźniej wtedy, gdy cel przechowywania nie ma już zastosowania lub poinformujesz nas, że Twoje konto klienta ma zostać usunięte.
 6. Przetwarzanie danych tych danych dostępowych jest niezbędne, aby umożliwić wizytę na naszej stronie internetowej oraz zapewnić długoterminową funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych systemów i procesów.
 7. Odbiorcami danych mogą być:

Firmy spedycyjne, księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy przetwarzające płatności, firmy marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, upoważnione organy państwowe.

 • TWOJE PRAWA PODCZAS GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Obowiązujące prawo o ochronie danych przyznaje Ci kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, o czym informujemy poniżej:
 1. Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO;
 2. Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;
 3. Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 5. Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO;
 6. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 7. Prawo do złożenia skargi na podstawie art. 77 RODO;
 8. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO: Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, których to dotyczy, chyba że dalsze przetwarzanie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania bez zgody.

 • PLIKI COOKIE
 1. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i przechowują określone ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem przeglądarki. Zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje plików cookie, tak zwane sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki i tymczasowe / stałe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu przez dłuższy czas lub na czas nieokreślony. Ta pamięć pomaga nam odpowiednio zaprojektować naszą stronę internetową i nasze oferty oraz ułatwia korzystanie z nich, na przykład poprzez przechowywanie niektórych wpisów od Ciebie w taki sposób, że nie musisz ich stale powtarzać.
 2. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, podstawą prawną przetwarzania jest zadeklarowana zgoda zgodnie z § 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.
 3. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookies będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np.B. w prowadzeniu działalności gospodarczej naszej oferty online i jej ulepszaniu) lub, jeżeli korzystanie z plików cookies jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zarówno zgodnie z § 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.
 4. W każdej chwili możesz dostosować ustawienia plików cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu było ogólnie zabronione lub za każdym razem kiedy zostaniesz zapytany, czy zgadzasz się na ustawienie plików cookie. Po ustawieniu plików cookie możesz je również usunąć w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to działa szczegółowo w funkcji pomocy przeglądarki. Istnieją specjalne wyjaśnienia dla przeglądarek internetowych Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer i Google Chrome.
 5. Google Analytics
 1. Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia analizy korzystania ze strony internetowej https://everyfitday.de/ i jej podstron. Informacje generowane przez pliki cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W takim przypadku Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed dokonaniem transferu do USA; w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Pliki cookie przechowywane przez Google Analytics są usuwane najpóźniej po 14 miesiącach. Więcej informacji na temat ochrony danych i warunków korzystania z Google Analytics można znaleźć na stronie: https://www. google.com/analytics/terms/de.html i https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 2. Aby dezaktywować Google Analytics, pobierz poniższy link, aby pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 3. Podstawą prawną korzystania z usługi analizy internetowej Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. 03/2022