Impressum/Nota prawna

EVERYFITDAY

https://everyfitday.de/

Usługodawca/Sprzedawca :

Everyfitday

Everyfitday Grzegorz Hebrowski

Oberwerder Damm 11-21,

20539 Hamburg

Nr Vat UE :………………………….

Właściciele: Grzegorz Hebrowski

office@everyfitday.de.

Tel : 0174 4555 400

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów.

Link do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ – Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.