Regulamin

Sprzedaży

EVERYFITDAY

https://everyfitday.de/

Usługodawca/Sprzedawca :

Everyfitday

Everyfitday Grzegorz Hebrowski

Oberwerder Damm 11-21,

20539 Hamburg

USt-IdNr : DE355308418

office@everyfitday.de.

Tel : 0174 4555 400

 1. Definicje
 2. Okres Abonamentowy – okres, w którym Usługodawca realizuje dostawę Produktu do Usługobiorcy.
 3. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta, które ma na celu bezpośrednio zawarcie umowy, a w szczególności wskazuje rodzaj i liczbę produktów lub towarów.
 4. Usługodawca – Everyfitday Grzegorz Hebrowski, Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu internetowego.

5.Klientami – Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 1. Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym dane adresowe Klienta oraz katalog jego zamówień) znajdujący się w systemie informatycznym Usługodawcy.
 2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna (dostępna na platformach Android i iOS), która umożliwia klientowi dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę;
 3. Produkt – Usługa w postaci przygotowania i dostarczenia posiłków – Program wyszczególniony na Stronie Internetowej Portalu Internetowego (Aplikacja Mobilna) i realizowany przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie Internetowej Produktu.
 4. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w portalu internetowym, który umożliwia utworzenie konta klienta.
 5. Przedsiębiorcy- to zgodnie z § 14 BGB osoby fizyczne lub prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które zamawiają w celach komercyjnych, niezależnych lub niezależnych.
 6. Konsumenci – to zgodnie z § 13 BGB są to osoby fizyczne, które zawierają transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani ich działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej.
 7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem portalu internetowego (Aplikacja Mobilna), której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zapytań lub zamówień za pośrednictwem strony internetowej https://everyfitday.de/ / lub aplikacji mobilnej EVERYFITDAY. W związku z tym zgadzasz się na niniejsze Warunki zakupu, gdy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny lub akceptujesz ofertę od nas. Odstępstwa od niniejszych warunków zakupu wymagają naszej pisemnej zgody.
 2. Akceptacja ogólnych warunków przez klienta jest dobrowolna, ale jednak niezbędna do złożenia zamówienia.
 3. Klienci są uprawnieni do korzystania z oferty online w zakresie odpowiedniej dostępności. Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych, prywatnych, niekomercyjnych celów.
 4. Roszczenie do stałej dostępności stron internetowych lub dostępu do danych lub innych oferowanych usług nie istnieje. EVERYFITDAY nie gwarantuje, że platforma lub części usług będą stale dostępne.
 5. Użytkownik może zarejestrować się bezpłatnie na stronie internetowej. Jednak bezpłatne korzystanie jest ograniczone. Jeśli klient chce korzystać ze strony internetowej bez ograniczeń, może sfinalizować zakup.
 6. Zamówienia mogą być przyjmowane tylko od klientów, którzy ukończyli 18 lat.
 7. Na EVERYFITDAY oferujemy Państwu sprzedaż następujących produktów:

EVERYFITDAY oferuje elastyczne programy dostaw żywności z posiłkami, które są następnie dostarczane do drzwi wejściowych lub do biura.

 1. Na EVERYFITDAY oferujemy następujące usługi:

Gotowanie potraw i dostarczanie ich do klientów.

III. Wymagania techniczne strony internetowej i aplikacji mobilnej

 1. W celu korzystania z Serwisu Klient musi posiadać następujący sprzęt:
 1. Komputer lub urządzenie mobilne (np.B smartfon, tablet), które jest podłączone do Internetu i posiada oprogramowanie umożliwiające dostęp do Witryny;
 2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie;
 3. aktywne konto e-mail.
 1. W celu pobrania i korzystania z Aplikacji Klient musi posiadać następujący sprzęt:
 1. urządzenie mobilne (smartfon) z systemem Android (wersja 5+) lub iOS (wersja 11+) podłączony do Internetu;
 2. aktywne konto e-mail;
 3. aktywne konto w Sklepie Play lub App Store.
 1. Usługodawca ma prawo wprowadzić przerwę. Usługodawca informuje Klienta o planowanej przerwie, która może zakłócić normalne korzystanie z Serwisu lub Aplikacji poprzez publikację informacji o planowanej przerwie w Serwisie. W przypadku awarii Serwisu, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie przywrócić jego funkcjonalność.
 1. Zawarcie umowy

 1. Wszystkie prezentowane przez nas oferty towarów podlegają – również w odniesieniu do cen – zmianom i stanowią jedynie niewiążące zaproszenia do złożenia oferty zakupu przez klienta. Klikając przycisk „dodaj do koszyka” możesz umieścić odpowiednie towary w wirtualnym koszyku. Wybrane towary są zbierane w koszyku. Proces ten jest niewiążący i nie stanowi oferty umownej.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu na okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
 3. Usługodawca umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia w portalu internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienie wymaga aktywnego konta e-mail. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, w Serwisie musi być dostępne konto klienta i należy się tam zalogować.
 5. Dostęp do usługi Everyfitday wymaga rejestracji. Rejestrując się, klient przyjmuje do wiadomości niniejszy Regulamin. Wraz z rejestracją powstaje stosunek umowny między EVERYFITDAY a zarejestrowanym klientem, który opiera się na postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w celu złożenia zamówienia, Klient, po zarejestrowaniu się na swoim koncie w Serwisie, wskaże w Serwisie produkt oferowany przez Usługodawcę, wskazując rodzaj programu, kaloryczność posiłków zawartych w Produkcie oraz okres, na jaki Produkt będzie dostarczany (okres abonamentowy) lub wskazanie towarów oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie. Oprócz powyższych danych Klient podaje również dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe oraz adres dostawy.
 7. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w portalu internetowym, zamówienie zostanie przekazane przez Klienta w formie elektronicznej do Usługodawcy i stanowi ofertę zawarcia umowy na produkty lub towary będące przedmiotem zamówienia. Oferta w formie elektronicznej łączy klienta, gdy Usługodawca wysyła potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia na podany przez klienta adres e-mail, który określa oświadczenie o przyjęciu oferty klienta przez Usługodawcę, a umowa zostaje zawarta w momencie jej otrzymania przez klienta.
 8. Przy wyborze produktów klient powinien wybrać takie środki, które nie wpływają na jego problemy zdrowotne, w odniesieniu do jego programu, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub niedogodności, które wymagają eliminacji lub ograniczenia spożycia niektórych produktów.
 9. Umowy mogą być zawierane w języku niemieckim lub angielskim lub polskim.
 10. Usługodawca wystawi i prześle Usługobiorcy fakturę elektroniczną z wykazanym podatkiem VAT za zamówione przez Klienta produkty lub towary. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 11. Usługodawca przechowuje tekst umowy po zawarciu umowy (jako e-mail, faktura oraz w systemie sklepu) i przechowuje go przez okres 10 lat. Usługodawca oferuje klientowi dostęp do tekstu umowy na żądanie.
 1. Dostawa
 1. Zamówienia są realizowane w terminach zgodnie z kalendarzem zamówień, który jest wyświetlany w procesie zamówienia i terminami tam dostępnymi. Nie stanowią one wiążących ani gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że jest to wyraźnie oznaczone jako wiążąca data w opcjach wysyłki danego produktu.
 2. Jeśli EVERYFITDAY podczas przetwarzania zamówienia poweźmie wiedzę, że zamówione przez Ciebie produkty nie są dostępne, zostaniesz o tym poinformowany osobno e-mailem lub wiadomością na swoim koncie klienta. Roszczenia prawne klienta pozostają nienaruszone.
 3. O ile dostawa do klienta nie jest możliwa, ponieważ dostarczony towar nie mieści się przez drzwi wejściowe lub klatkę schodową klienta lub klient nie znajduje się pod podanym przez niego adresem dostawy, chociaż czas dostawy został ogłoszony klientowi w rozsądnym terminie, klient ponosi koszty nieudanej dostawy.
 4. Jeśli klient otrzyma towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, dostawca wymaga od niego jak najszybszego złożenia skargi. Jeśli klient nie złoży reklamacji, nie ma to wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne. Celem skargi jest to, że dostawca może dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika.
 5. Na stronie internetowej znajdziesz informacje o dostępności produktów sprzedawanych przez EVERYFITDAY (e.B. na odpowiedniej stronie szczegółów produktu). Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące dostępności, wysyłki lub dostawy produktu są jedynie oczekiwanymi informacjami i przybliżonymi wytycznymi.
 6. Oferty są skierowane wyłącznie do klientów końcowych z adresem rozliczeniowym i dostawczym w Niemczech, w Hamburgu.
 7. Zamówienia są realizowane w terminach zgodnie z kalendarzem zamówień, który jest wyświetlany w procesie zamówienia i terminami tam dostępnymi.
 8. Jeśli możliwy adres dostawy i miejsce dostawy są zbyt daleko, produkt nie może zostać dostarczony. Następnie zostaniesz o tym poinformowany.
 9. Zamówienia na sobotę i niedzielę są przyjmowane.
 10. Minimalna liczba dni zamówienia to 1 dzień.
 11. Maksymalna liczba dni zamówienia wynosi 30 dni.
 12. Klient może złożyć zamówienie testowe na maksymalnie 1 dzień.
 13. Zamówienia są dostarczane przez kierowców dzień wcześniej w godzinach 16:00-22:00.
 14. Zamówienia realizowane są w dniach wybranych przez Klienta przy składaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwszy dzień realizacji zamówienia uzależniony jest od dnia i godziny złożenia zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Zamówienia do 12:00: Dostawa w godzinach 16:00-22:00:

Poniedziałek Środa

Wtorek Czwartek

Środa Piątek (na Sobotę i Niedzielę)

Czwartek Niedziela

Piątek Poniedziałek

Sobota Wtorek

Niedziela Środa

 1. Realizacja zlecenia zmiany adresu i sposobu dostawy uzależniona jest od dnia i godziny przekazania dyspozycji zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień złożenia dyspozycji

Godzina graniczna

Dzień realizacji (dyspozycja przed godziną graniczną)

Dzień realizacji (dyspozycja po godzinie granicznej)

Poniedziałek

12:00

Środa

Czwartek

Wtorek

12:00

Czwartek

Piątek

Środa

12:00

Piątek

Sobota

Czwartek

12:00

Sobota

Niedziela

Piątek

12:00

Niedziela

Poniedziałek

Sobota

12:00

Poniedziałek

Wtorek

Niedziela

12:00

Wtorek

Środa

 1. Realizacja dyspozycji anulowania dostawy jest uzależniona od dnia i godziny złożenia dyspozycji zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień złożenia dyspozycji

Godzina graniczna

Dzień realizacji (dyspozycja przed godziną graniczną)

Dzień realizacji (dyspozycja po godzinie granicznej)

Poniedziałek

12:00

Środa

Czwartek

Wtorek

12:00

Czwartek

Piątek

Środa

12:00

Piątek

Sobota

Czwartek

12:00

Sobota

Niedziela

Piątek

12:00

Niedziela

Poniedziałek

Sobota

12:00

Poniedziałek

Wtorek

Niedziela

12:00

Wtorek

Środa

 1. Przechowywanie
 1. Produkt powinien być przechowywany przez Klienta natychmiast po otrzymaniu w temperaturze + 2-6 °C lub natychmiast spożyty.
 2. Nie należy zalecać przechowywania dłużej niż 1 dzień, ponieważ istnieje ryzyko podatności bakterii.

VII. Ceny i koszty wysyłki

 1. Ceny produktów lub towarów są podawane w EUR i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne.
 2. Obowiązują ceny w momencie składania zamówienia. Jeżeli dostępne są ceny katalogowe, stosuje się ceny podane w cenie katalogowej obowiązującej w momencie składania zamówienia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobierania różnych modeli opłat za różne daty rezerwacji i grupy użytkowników, w szczególności za różne okresy użytkowania, a także do oferowania różnych zakresów usług.
 4. Zmiana zamówienia może pociągnąć za sobą zmianę ceny diety lub kosztów dostawy. Klient zostanie poinformowany w tej sprawie przez usługodawcę. W przypadku wzrostu ceny w wyniku zmiany, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy zgodnie z metodą płatności wybraną przy składaniu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku, gdy cena po zmianie jest niższa od pierwotnie uzgodnionej, Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi nadpłatę zgodnie z metodą płatności wybraną przy składaniu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Metody płatności wyświetlane podczas procesu składania zamówienia są dostępne dla klienta:
 • Płatność kartą kredytową
 • Płatność PayPal
 • Płatność z góry przelewem zwykłym
 1. Jeśli wybierzesz metodę płatności z góry, cena zakupu jest należna do zapłaty natychmiast. Dane przelewu otrzymasz bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia. Terminy dostawy są rozumiane od momentu otrzymania płatności. W przypadku przedpłaty terminy dostawy mogą zatem ulec zmianie w zależności od dostępności zamówionego przedmiotu w momencie płatności.
 2. Jeśli wybrana jest metoda płatności kartą kredytową, (preautoryzowana) rezerwacja kwoty jest najpierw dokonywana po zakończeniu zamówienia. Twoje konto karty kredytowej zostanie obciążone natychmiast po zakończeniu zamówienia.
 3. Zgadzasz się, że faktury będą dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej.
 4. Do momentu pełnej zapłaty dostarczony towar pozostaje naszą własnością (zastrzeżenie własności zgodnie z §§§ 158, 449 BGB).

 • Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, masz prawo do odwołania zamówienia zgodnie z § 312g BGB lub § 355 BGB.
 2. Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towaru (lub ostatniego towaru, częściowej wysyłki lub sztuki w przypadku umowy na kilka towarów jednego zamówienia lub dostawy produktu w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach), bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od usług wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas:

Everyfitday Grzegorz Hebrowski, Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.

poprzez wyraźne oświadczenie (np.B. list wysłany pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odwołania.
 2. Konsekwencje odwołania :
 3. Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, z wyłączeniem kosztów dostawy, natychmiast i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Tobą; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za tę spłatę.
 4. Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już świadczonych do czasu, gdy poinformujesz nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Musisz zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, do:

Everyfitday Grzegorz Hebrowski, Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.

 1. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obchodzeniem się z towarami, które nie są konieczne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem na adres)

– Everyfitday Grzegorz Hebrowski, Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.

– Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas umowę (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

– Data.

(*) Niepotrzebne skreślić.

 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów :
 1. w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i do których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub determinacja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
 2. do dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
 1. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
 1. do dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu;
 2. do dostawy towarów, jeżeli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter; jeśli plomba została usunięta po dostarczeniu.

 • Gwarancja, odpowiedzialność
 1. Gwarancja opiera się na przepisach ustawowych.
 2. Odpowiedzialność EVERYFITDAY jest wyłączona, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem takich zobowiązań umownych, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy (zobowiązania kardynalne), z powodu wadliwych produktów zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, od obrażeń życia, kończyn lub zdrowia, co jest spowodowane niedbałym naruszeniem obowiązków przez EVERYFITDAY lub umyślne lub wynikające z zaniedbania naruszenie obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pomocnika EVERYFITDAY oraz za inne szkody wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez EVERYFITDAY lub z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika EVERYFITDAY.
 3. Odpowiedzialność EVERYFITDAY jest wykluczona, jeśli nie poinformujesz nas o niezbędnych alergiach i innych problemach związanych z przyjmowaniem pokarmu.
 4. Wskazane wartości odżywcze, a także kalorie mogą się różnić i służyć jako przybliżona orientacja. Dokładna ilość w gramach potrawy może znacznie różnić się od wartości odżywczych. W związku z tym może wystąpić nadmiar lub niedobór ilości potraw, na których opierają się wartości odżywcze.

 • Siła wyższa
 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań w ogóle lub tylko częściowo z powodu nieprzewidzianego zdarzenia lub zdarzenia uznanego za siłę wyższą; obejmuje to między innymi powodzie, pożary, burze, niedobór surowców, strajki w sektorze transportu, częściowe lub pełne strajki lub lokauty. Strona, której dotyczą takie zdarzenia, musi niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu pięciu (5) dni roboczych, poinformować drugą stronę o wystąpieniu tego zdarzenia.
 2. Strony uzgadniają, że omówią jak najszybciej, w jaki sposób zamówienie powinno być przetwarzane, dopóki trwa siła wyższa.

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 1. Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr .
 2. Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów zakupu lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.

 • Postanowienia końcowe
 1. Witryna i wszystkie treści (w tym grafiki, treści redakcyjne, dokumenty i opisy produktów i usług) są własnością intelektualną EVERYFITDAY i / lub stron trzecich. Strona internetowa i jej zawartość są chronione prawami własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dozwolone jest wyłącznie wyświetlanie strony internetowej i podstron, a także drukowanie na papierze do osobistego użytku klienta. Całkowite lub częściowe powielanie bazy danych lub jej zawartości w celach innych niż czysto osobiste dla klienta jest zabronione.
 2. Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych lub innych stosunków prawnych z nami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz wszelkie inne umowy międzyrządowe, nawet po ich przyjęciu do prawa niemieckiego, nie mają zastosowania. W przypadku umów z konsumentami ten wybór prawa ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie została cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 3. Jeśli jesteś handlowcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a Tobą jest nasze miejsce prowadzenia działalności.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy, w tym te postanowienia, będą lub staną się nieważne w całości lub w części, lub jeśli umowa ma nieprzewidzianą lukę, ważność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostanie nienaruszona. Nieważne lub brakujące postanowienia zostaną zastąpione odpowiednimi przepisami ustawowymi.

21.03.2022